Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

 1. Ku každému tovaru zakúpeného u predávajúceho je prikladaná faktúra , ktorá zároveň slúži aj ako záručný list. Osobným prevzatím
  tovaru v prevádzke predávajúceho, prípadne prevzatím tovaru od
  prepravcu, kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami a tiež s
  reklamačným poriadkom predávajúceho a potvrdzuje tým, že bol s nimi
  oboznámený.

 2. V prípade zasielania tovaru prepravnou spoločnosťou je kupujúci
  povinný spolu s prepravcom prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov,
  neporušenosť lepiacej pásky, poškodenie krabíc...) a v prípade jej
  poškodenia alebo neúplnosti odmietnúť tovar prevziať. V takomto prípade
  je nutné s prepravcom spísať protokol o škode. Zodpovednosť za
  poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravná spoločnosť. V prípade
  škodovej udalosti sa predávajúci bude snažiť kupujúcemu v čo najkratšom
  možnom čase dodať nový tovar. Kupujúci svojim podpisom na preberacom
  protokole prepravnej spoločnosti potvrdzuje, že zásielku prebral v
  poriadku. Mechanické poškodenie tovaru po vybalení z neporušenej krabice
  je nutné okamžite nahlásiť predávajúcemu bezodkladne po zistení tejto
  skutočnosti.

 3. Pred prvým použítím je kupujúci povinný si dôkladne preštudovať návod
  na obsluhu zariadenia a týmito pokynmi sa riadiť. Tiež je povinný
  oboznámiť sa so záručnými podmienkami predávajúceho.

 4. Záručná doba pre fyzické osoby, ktoré tovar nebudú využívať pre účely
  podnikania je daná zákonom. Minimálna záručná doba je 2 roky.

 5. Záručná doba pre osoby, ktoré tovar budú využívať pre účely
  podnikania, je daná obchodným zákonníkom.

 6. Predávajúci má právo na vybavenie reklamácie 30 dní odo dňa uplatnenia
 7. Na spotrebný tovar (cartridge, náplne do tlačiarní, pásky…) je
  poskytovaná záruka 2 roky. Z cartridge nesmie chýbať viac ako 1/10
  náplne. Je potrebné doložiť skušobný výtlačok. Záruka sa nevzťahuje na
  zaschnuté trysky z dôvodu nepoužívania zariadenia. Na renovované náplne
  nie je záruka časovo obmedzena platí stále.

 8. V prípade zistenia, že príčinou problému nie je reklamovaný tovar,
  ale nekorektná inštalácia bude to klasifikované ako
  neoprávnená reklamácia. Kupujúci bude na túto skutočnosť upovedomený a
  tovar mu bude vrátený v pôvodnom stave. Predtým však bude zákazníkovi
  ponúknuté riešenie na odstránenie daného problému.

 9. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu
  uhradiť všetky náklady spojené s vybavením neoprávnenej reklamácie
  (dopravné náklady, poplatok za servisné hodiny….). Až po uhradení týchto
  nákladov bude tovar vrátený kupujúcemu. Kupujúcemu bude v tomto prípade
  vystavená faktúra a až po jej uhradení bude tovar vrátený späť.

Nárok na uplatnenie záruky Vám automaticky zaniká, ak:

 1. Je tovar poškodený mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté,
  polámané konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel),
  otrasmi a pádom tovaru, ktoré zavinil kupujúci.

 2. Bol vykonaný nekvalifikovaný zásah alebo bola vykonaná neštandardná
  zmena parametrov.

 3. Bol tovar poškodený prírodnými živlami.

 4. Je tovar už po záručnej dobe.

Postup pri uplatňovaní reklamácie

 • Požiadavku reklamácie odošlite na e-mail reklamacie@novepokladne.sk alebo tovar s popisom vady rovno zašlite na našu adresu.

 • Tovar musíte dôkladne zabaliť, odporúčame do pôvodného obalu, prípadne obalu

antistatického

 • Pribaľte fotokópiu faktúry s dodacím listom (originály prosím neposielajte)
 • Počkajte na informačný email. Vo väčšine prípadov riešime reklamácie okamžite výmenou za nový kus a to formou výmenného balíka, kde kuriér privezie nový tovar a preberá od Vás balíček s vadným kusom.
 • Reklamácia bude vybavená max. do 30 dní odo dňa od uplatnenia reklamácie.
 • Na priebeh vybavovania Vašej reklamácie sa môžete kedykoľvek spýtať na e-mailovej adrese, prípadne telefonicky.
 • Po vybavení Vašej reklamácie Vám bude tovar odoslaný späť na Vašu adresu.

Adresa: HM PRINT, Škultétyho 1,83104 Bratislava

Kontakt : 0903 204 518