Registračné pokladne od 1.4.2015

Novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa rozšíril okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v registračnej pokladnici od 1. apríla 2015.

 

KTO MUSÍ POUŽÍVAŤ REGISTRAČNÚ POKLADNICU OD 1. APRÍLA 2015?

Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z. so službami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP.

SK NACE

Ekonomická činnosť

45.20

Oprava a údržba motorových vozidiel (zmena – platí pre celú podtriedu 45.20, predtým platilo len pre opravu a údržbu osobných motorových vozidiel)

45.40

Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva

49.32

Taxislužba

55.10

Hotelové a podobné ubytovanie

55.20

Turistické a iné krátkodobé ubytovanie

55.30

Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány

55.90

Ostatné ubytovanie

56.10

Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál (zmena – platí pre celú podtriedu 56.10, predtým platilo len pre jedálne a ostatné účelové stravovanie)

65.11

životné poistenie

65.12

Neživotné poistenie

69.10

Právne činnosti

69.20

Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

70.10

Vedenie firiem

70.21

služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou

70.22

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

71.11

Architektonické činnosti

71.12

Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

71.20

Technické testovanie a analýzy

73.11

Reklamné agentúry

73.12

Predaj vysielacieho času

73.20

Prieskum trhu a verejnej mienky

74.10

Špecializované dizajnérske činnosti

74.30

Prekladateľské a tlmočnícke činnosti

75.00

Veterinárne činnosti

78.10

Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

78.20

Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú

78.30

Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

79.11

Činnosti cestovných agentúr

79.12

Činnosti cestovných kancelárií

79.90

Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

80.10

Súkromné bezpečnostné služby

80.20

služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov

80.30

Pátracie služby

86.10

Činnosti nemocníc

86.21

Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

86.22

Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

86.23

Zubná lekárska prax

86.90

Ostatná zdravotná starostlivosť

93.11

Prevádzka športových zariadení (zmena – platí pre celú podtriedu 93.11, predtým platilo len pre prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk)

93.12

Činnosti športových klubov

95.11

Oprava počítačov a periférnych zariadení

95.12

Oprava komunikačných zariadení

95.21

Oprava spotrebnej elektroniky

95.22

Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu

95.23

Oprava obuvi a koženého tovaru

95.24

Oprava nábytku a domácich zariadení

95.25

Oprava hodín, hodiniek a šperkov

95.29

Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

96.03

Pohrebné a súvisiace služby

96.09

Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing (zmena – rozšírenie okruhu ostatných osobných služieb, predtým platilo len na strihanie psov)

Podnikateľ, ktorý je povinný pri vyššie uvedených službách používať ERP, musí začať ERP používať najneskôr od 1. apríla 2015. To znamená, že na obstaranie, registráciu a uvedenie pokladnice do prevádzky má časový limit od 1. januára 2015 do 30. marca 2015, t.j. najneskorší termín na začatie používania ERP je 1. apríl 2015.


Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Odbor podpory a služieb pre verejnosť

September 2014